Search results

  1. Q

    Hỏi về nội dung bài hát Còn thương rau đắng mọc sau hè

    Các thánh cho em hỏi trong bài này có câu :" Ba vá miếng dừa đường mòn xưa dãi nắng dầm mưa". Mình nghe câu này hoài mà k biết nó có nghĩa là gì? Miếng dừa là gì? Sao lại "mòn xưa" ? Hóng cao nhân