Mồng 1 phát CARD VIETTEL

Tiếp nối topic lần trước, tháng này tiếp tục


Đầu tháng cho đi để nhận lại đc nhiều hơn


Give away 20 card Viettel (Chỉ phát Viettel)
Mỗi card 50k.

Thứ tự post đc nhận sẽ là 2-5-10-15-20-25...-100

Yêu cầu:
+ Cấm delete post để đẩy post của mình
+ Cấm post trùng nhau

Có thư kí riêng soát bài, tính đc số post thực, nên đừng gian lận mất vui nhé. HÃY VĂN MINH, LỊCH SỰ


POST ĐẶC BIỆT SAU CÙNG SẼ ĐƯA RA LUẬT SAU KHI PHÁT HẾT 20 CARD.
 
Top