Ngân hàng SCB sắp đi rồi ông giáo ạ

comorcanh

New member
(VNF) - Mặc dù là ngân hàng tư nhân có quy mô lớn nhất Việt Nam xét về tổng tài sản nhưng theo báo cáo tài chính vừa công bố, lợi nhuận sau thuế năm 2019 của Ngân hàng TMCP Sài Gòn (SCB) chỉ đạt 174 tỷ đồng, tương đương ROA (tỷ suất lợi nhuận trên tổng tài sản) chỉ 0,03%. Năm 2019, nợ xấu nội bảng và nợ xấu ngoại bảng tại VAMC của SCB đều tăng cả về quy mô lẫn tỷ lệ.
Gánh nặng về chi phí huy động đối với SCB vẫn rất lớn. Năm 2019, bất chấp mảng tín dụng đem về tới 39.581 tỷ đồng thu nhập lãi nhưng do chi phí huy động quá lớn, thu nhập lãi thuần của ngân hàng này chỉ đạt 4.029 tỷ đồng - tương đương thu nhập lãi thuần của một ngân hàng cỡ trung.

Dù vậy, mức này vẫn là đáng khích lệ khi tăng 39% so với năm 2018.

Với các hoạt động phi tín dụng, mảng dịch vụ ghi nhận tăng trưởng tốt trong năm 2019 với mức tăng trên 30% về lãi thuần, đạt gần 1.694 tỷ đồng. Trong khi đó, mảng mua bán chứng khoán đầu tư đem về 453 tỷ đồng lãi thuần, tăng trưởng 7,1%.

Các hoạt động khác đem về 1.150 tỷ đồng lãi thuần, giảm 39%.

Các mảng ngoại hối hay mua bán chứng khoán đầu tư đem về lãi thuần không đáng kể.

Tựu trung chốt năm 2019, tổng thu nhập hoạt động thuần của SCB ở mức 7.403 tỷ đồng, tăng 13,4% so với năm 2018. Sau khi trừ đi chi phí hoạt động, lợi nhuận trước dự phòng còn 2.595 tỷ đồng.

Do lượng nợ xấu tồn đọng còn rất lớn nên SCB tiếp tục phải dành tới trên 90% lợi nhuận để trích lập dự phòng, khiến lợi nhuận sau dự phòng (trước thuế) năm 2019 chỉ còn 224 tỷ đồng. Sau khi trừ thuế còn lại 174 tỷ đồng.

Năm 2018, tình hình cũng tương tự khi SCB dành ra trên 90% lợi nhuận để trích lập dự phòng. Lợi nhuận sau thuế ở mức 176 tỷ đồng.

Về nợ xấu, số liệu cho thấy những tín hiệu khá xấu khi cả nợ xấu nội bảng và nợ xấu ngoại bảng tại VAMC đều tăng cả về quy mô lẫn tỷ lệ.

Cụ thể, cuối năm 2019, nợ xấu nội bảng của SCB ở mức 1.644 tỷ đồng, tăng 30% sau một năm. Tỷ lệ nợ xấu nội bảng theo đó tăng từ 0,42% lên 0,49%.

Đáng chú ý, nợ xấu ngoại bảng tại VAMC (hay nợ chưa dự phòng tại VAMC) của SCB tăng năm thứ 3 liên tiếp, lên mức 24.844 tỷ đồng.

Nếu tính cả nợ xấu nội bảng và nợ xấu ngoại bảng tại VAMC, tỷ lệ nợ xấu của SCB ở mức 7,38% chốt năm 2019, tăng so với mức 7,15% thời điểm một năm trước đó.

Một tín hiệu cũng không mấy tích cực nữa là lãi dự thu cũng như các khoản phải thu của SCB tiếp tục tăng trong năm 2019.

Lãi dự thu cuối năm 2019 ở mức 52.913 tỷ đồng, tăng 10% sau một năm và cao nhất trong hệ thống ngân hàng thương mại xét về quy mô. Còn các khoản phải thu lên đến 80.911 tỷ đồng, tăng tới 30%, cũng cao nhất trong hệ thống ngân hàng.

Lãi dự thu rất cao như trường hợp của SCB tiềm ẩn áp lực thoái lãi dự thu rất lớn. Trong khi các khoản phải thu quy mô lớn phần nào phản ánh chất lượng tài sản không được tích cực.

Tính đến hết năm 2019, tổng tài sản của SCB ở mức 567.894 tỷ đồng, tăng 11,6% so với hồi đầu năm. Dư nợ cho vay đạt 333.878 tỷ đồng, tăng 10,6%. Tiền gửi khách hàng ở mức 438.287 tỷ đồng, tăng 13,9%.

Sent from Sony XZ1 using maifen
 

nvsaygg

Member
comorcanh said:
(VNF) - Mặc dù là ngân hàng tư nhân có quy mô lớn nhất Việt Nam xét về tổng tài sản nhưng theo báo cáo tài chính vừa công bố, lợi nhuận sau thuế năm 2019 của Ngân hàng TMCP Sài Gòn (SCB) chỉ đạt 174 tỷ đồng, tương đương ROA (tỷ suất lợi nhuận trên tổng tài sản) chỉ 0,03%. Năm 2019, nợ xấu nội bảng và nợ xấu ngoại bảng tại VAMC của SCB đều tăng cả về quy mô lẫn tỷ lệ.
Gánh nặng về chi phí huy động đối với SCB vẫn rất lớn. Năm 2019, bất chấp mảng tín dụng đem về tới 39.581 tỷ đồng thu nhập lãi nhưng do chi phí huy động quá lớn, thu nhập lãi thuần của ngân hàng này chỉ đạt 4.029 tỷ đồng - tương đương thu nhập lãi thuần của một ngân hàng cỡ trung.

Dù vậy, mức này vẫn là đáng khích lệ khi tăng 39% so với năm 2018.

Với các hoạt động phi tín dụng, mảng dịch vụ ghi nhận tăng trưởng tốt trong năm 2019 với mức tăng trên 30% về lãi thuần, đạt gần 1.694 tỷ đồng. Trong khi đó, mảng mua bán chứng khoán đầu tư đem về 453 tỷ đồng lãi thuần, tăng trưởng 7,1%.

Các hoạt động khác đem về 1.150 tỷ đồng lãi thuần, giảm 39%.

Các mảng ngoại hối hay mua bán chứng khoán đầu tư đem về lãi thuần không đáng kể.

Tựu trung chốt năm 2019, tổng thu nhập hoạt động thuần của SCB ở mức 7.403 tỷ đồng, tăng 13,4% so với năm 2018. Sau khi trừ đi chi phí hoạt động, lợi nhuận trước dự phòng còn 2.595 tỷ đồng.

Do lượng nợ xấu tồn đọng còn rất lớn nên SCB tiếp tục phải dành tới trên 90% lợi nhuận để trích lập dự phòng, khiến lợi nhuận sau dự phòng (trước thuế) năm 2019 chỉ còn 224 tỷ đồng. Sau khi trừ thuế còn lại 174 tỷ đồng.

Năm 2018, tình hình cũng tương tự khi SCB dành ra trên 90% lợi nhuận để trích lập dự phòng. Lợi nhuận sau thuế ở mức 176 tỷ đồng.

Về nợ xấu, số liệu cho thấy những tín hiệu khá xấu khi cả nợ xấu nội bảng và nợ xấu ngoại bảng tại VAMC đều tăng cả về quy mô lẫn tỷ lệ.

Cụ thể, cuối năm 2019, nợ xấu nội bảng của SCB ở mức 1.644 tỷ đồng, tăng 30% sau một năm. Tỷ lệ nợ xấu nội bảng theo đó tăng từ 0,42% lên 0,49%.

Đáng chú ý, nợ xấu ngoại bảng tại VAMC (hay nợ chưa dự phòng tại VAMC) của SCB tăng năm thứ 3 liên tiếp, lên mức 24.844 tỷ đồng.

Nếu tính cả nợ xấu nội bảng và nợ xấu ngoại bảng tại VAMC, tỷ lệ nợ xấu của SCB ở mức 7,38% chốt năm 2019, tăng so với mức 7,15% thời điểm một năm trước đó.

Một tín hiệu cũng không mấy tích cực nữa là lãi dự thu cũng như các khoản phải thu của SCB tiếp tục tăng trong năm 2019.

Lãi dự thu cuối năm 2019 ở mức 52.913 tỷ đồng, tăng 10% sau một năm và cao nhất trong hệ thống ngân hàng thương mại xét về quy mô. Còn các khoản phải thu lên đến 80.911 tỷ đồng, tăng tới 30%, cũng cao nhất trong hệ thống ngân hàng.

Lãi dự thu rất cao như trường hợp của SCB tiềm ẩn áp lực thoái lãi dự thu rất lớn. Trong khi các khoản phải thu quy mô lớn phần nào phản ánh chất lượng tài sản không được tích cực.

Tính đến hết năm 2019, tổng tài sản của SCB ở mức 567.894 tỷ đồng, tăng 11,6% so với hồi đầu năm. Dư nợ cho vay đạt 333.878 tỷ đồng, tăng 10,6%. Tiền gửi khách hàng ở mức 438.287 tỷ đồng, tăng 13,9%.

Sent from Sony XZ1 using maifen
nguồn đâu thế mike fence

via maifen for iPhone
 

newdayvn

Member
comorcanh said:
(VNF) - Mặc dù là ngân hàng tư nhân có quy mô lớn nhất Việt Nam xét về tổng tài sản nhưng theo báo cáo tài chính vừa công bố, lợi nhuận sau thuế năm 2019 của Ngân hàng TMCP Sài Gòn (SCB) chỉ đạt 174 tỷ đồng, tương đương ROA (tỷ suất lợi nhuận trên tổng tài sản) chỉ 0,03%. Năm 2019, nợ xấu nội bảng và nợ xấu ngoại bảng tại VAMC của SCB đều tăng cả về quy mô lẫn tỷ lệ.
Gánh nặng về chi phí huy động đối với SCB vẫn rất lớn. Năm 2019, bất chấp mảng tín dụng đem về tới 39.581 tỷ đồng thu nhập lãi nhưng do chi phí huy động quá lớn, thu nhập lãi thuần của ngân hàng này chỉ đạt 4.029 tỷ đồng - tương đương thu nhập lãi thuần của một ngân hàng cỡ trung.

Dù vậy, mức này vẫn là đáng khích lệ khi tăng 39% so với năm 2018.

Với các hoạt động phi tín dụng, mảng dịch vụ ghi nhận tăng trưởng tốt trong năm 2019 với mức tăng trên 30% về lãi thuần, đạt gần 1.694 tỷ đồng. Trong khi đó, mảng mua bán chứng khoán đầu tư đem về 453 tỷ đồng lãi thuần, tăng trưởng 7,1%.

Các hoạt động khác đem về 1.150 tỷ đồng lãi thuần, giảm 39%.

Các mảng ngoại hối hay mua bán chứng khoán đầu tư đem về lãi thuần không đáng kể.

Tựu trung chốt năm 2019, tổng thu nhập hoạt động thuần của SCB ở mức 7.403 tỷ đồng, tăng 13,4% so với năm 2018. Sau khi trừ đi chi phí hoạt động, lợi nhuận trước dự phòng còn 2.595 tỷ đồng.

Do lượng nợ xấu tồn đọng còn rất lớn nên SCB tiếp tục phải dành tới trên 90% lợi nhuận để trích lập dự phòng, khiến lợi nhuận sau dự phòng (trước thuế) năm 2019 chỉ còn 224 tỷ đồng. Sau khi trừ thuế còn lại 174 tỷ đồng.

Năm 2018, tình hình cũng tương tự khi SCB dành ra trên 90% lợi nhuận để trích lập dự phòng. Lợi nhuận sau thuế ở mức 176 tỷ đồng.

Về nợ xấu, số liệu cho thấy những tín hiệu khá xấu khi cả nợ xấu nội bảng và nợ xấu ngoại bảng tại VAMC đều tăng cả về quy mô lẫn tỷ lệ.

Cụ thể, cuối năm 2019, nợ xấu nội bảng của SCB ở mức 1.644 tỷ đồng, tăng 30% sau một năm. Tỷ lệ nợ xấu nội bảng theo đó tăng từ 0,42% lên 0,49%.

Đáng chú ý, nợ xấu ngoại bảng tại VAMC (hay nợ chưa dự phòng tại VAMC) của SCB tăng năm thứ 3 liên tiếp, lên mức 24.844 tỷ đồng.

Nếu tính cả nợ xấu nội bảng và nợ xấu ngoại bảng tại VAMC, tỷ lệ nợ xấu của SCB ở mức 7,38% chốt năm 2019, tăng so với mức 7,15% thời điểm một năm trước đó.

Một tín hiệu cũng không mấy tích cực nữa là lãi dự thu cũng như các khoản phải thu của SCB tiếp tục tăng trong năm 2019.

Lãi dự thu cuối năm 2019 ở mức 52.913 tỷ đồng, tăng 10% sau một năm và cao nhất trong hệ thống ngân hàng thương mại xét về quy mô. Còn các khoản phải thu lên đến 80.911 tỷ đồng, tăng tới 30%, cũng cao nhất trong hệ thống ngân hàng.

Lãi dự thu rất cao như trường hợp của SCB tiềm ẩn áp lực thoái lãi dự thu rất lớn. Trong khi các khoản phải thu quy mô lớn phần nào phản ánh chất lượng tài sản không được tích cực.

Tính đến hết năm 2019, tổng tài sản của SCB ở mức 567.894 tỷ đồng, tăng 11,6% so với hồi đầu năm. Dư nợ cho vay đạt 333.878 tỷ đồng, tăng 10,6%. Tiền gửi khách hàng ở mức 438.287 tỷ đồng, tăng 13,9%.

Sent from Sony XZ1 using maifen
Nguồn đâu thím.ơi
 
Đang gửi vài tỷ trong này, chưa đủ 13 tháng để dc hưởng lãi suất 8.6%, nó mà đi thì bên mua lại sẽ tính lãi ra sao

Gửi từ Xiaomi Redmi K20 Pro bằng maifen
 

pnh-llq

Member
dunglambay said:
Đang gửi vài tỷ trong này, chưa đủ 13 tháng để dc hưởng lãi suất 8.6%, nó mà đi thì bên mua lại sẽ tính lãi ra sao

Gửi từ Xiaomi Redmi K20 Pro bằng maifen
Phá sản thì còn 75tr
Nên chia ra , đừng ham ls cao
 

asdf1234

Member
viettouch2 said:
Cái ngân hàng này thấy nó chìm hỉm o thấy hoạt động mạnh gì cả

Mấy cái chi nhánh cũng khuất khuất nhìn o thấy rõ nhận diện thương hiệu kiểu như vpbank hay tpbank
Rửa tiền
 

KingMGT

Member
Hôm qua cũng định gửi ở SCB nhưng nằm nghĩ mãi cuối cùng vát qua ACB gửi online cho chắc ăn
 
dunglambay said:
Đang gửi vài tỷ trong này, chưa đủ 13 tháng để dc hưởng lãi suất 8.6%, nó mà đi thì bên mua lại sẽ tính lãi ra sao

Gửi từ Xiaomi Redmi K20 Pro bằng maifen
Ngày xưa thì NH nào sắp đi NHNN sẽ mua lại còn bây giờ đừng hòng, luật phá sản có hiệu lực từ 2018, giờ nó tuyên bố phá sản thì mỗi ng đc nó bồi thường tối đa 75 hay 85 triệu thôi
 

okaybn

Member
dunglambay said:
Đang gửi vài tỷ trong này, chưa đủ 13 tháng để dc hưởng lãi suất 8.6%, nó mà đi thì bên mua lại sẽ tính lãi ra sao

Gửi từ Xiaomi Redmi K20 Pro bằng maifen
Cũng đang gửi gần tỷ trong này, nghe ghê v~, mà chưa ddue 6 tháng để rút non chứ. Kinh quá. Bên nào mua lại sẽ phải mua cả khoản nợ này là điều đương nhiên. Chỉ sợ tuyên bố phá sản thôi. Nhưng dù sao, sổ tiết kiệm, chứng chỉ tiền gửi là đối tượng được chi trả trc tiên.
 

anhdao1520

Active member
dunglambay said:
Đang gửi vài tỷ trong này, chưa đủ 13 tháng để dc hưởng lãi suất 8.6%, nó mà đi thì bên mua lại sẽ tính lãi ra sao

Gửi từ Xiaomi Redmi K20 Pro bằng maifen
Phá sản được trả 75tr theo luật phá sản mới nhé.
 

okaybn

Member
cậu bé bút chì said:
Ngày xưa thì NH nào sắp đi NHNN sẽ mua lại còn bây giờ đừng hòng, luật phá sản có hiệu lực từ 2018, giờ nó tuyên bố phá sản thì mỗi ng đc nó bồi thường tối đa 75 hay 85 triệu thôi
Đấy là bảo hiểm trả. Còn toàn bộ tai sản thanh lsy, sổ tiết kiệm/ chứng chỉ tiền gửi là đối tượng nhận chi trả trc tiên nhé.
 

Neo8X_hp

Member
xài cây ATM của bọn này sướng , nhanh và lúc nào cũng đc . xài bọn vietinbank vừa chậm vừa cũ , 10 cây hỏng mẹ 5 , dis mẹ
 
pnh-llq said:
Phá sản thì còn 75tr
Nên chia ra , đừng ham ls cao
75tr là sao bác, tiền gửi thì ko lo bị mất vì có nhà nước bảo kê, nhưng mình gửi cũng dc 3-4 tháng theo như thời hạn 13 tháng, giờ mà rút ra thì ko có lãi đồng nào, mà theo như bài báo thì nó chỉ báo lỗ thôi chứ chưa có ý định bán cơ sở hạ tầng cho bank khác, nếu mà bán cho bên bank khác thì số tiền lãi suất đấy vẫn duy trì như trước đó, hay nó trả lại toàn bộ tiền đã gửi mà ko có lãi ?

Gửi từ Xiaomi Redmi K20 Pro bằng maifen
 

taiven

Member
Bạn không biết SCB nó khủng khiếp thế nào đâu. Khỏi tung mấy tin này, ln của ó chẳng nói lên gì hết
 
okaybn said:
Đấy là bảo hiểm trả. Còn toàn bộ tai sản thanh lsy, sổ tiết kiệm/ chứng chỉ tiền gửi là đối tượng nhận chi trả trc tiên nhé.
Ở đâu thì vậy chứ ở VN này nó phá sản để "đòi" được tiền của mình thì cũng mất vài năm. Nhìn thằng cocobay đó, hợp đồng 1 kiểu, đến lúc chày cối thì cuối cùng ai thua
dân vẫn là đứa cầm đằng lưỡi, vẫn là người thua thôi


Cứ thằng nào cầm tiền là thằng đó ăn. Còn cái hội chủ tịch HĐQT với TGĐ NH nó lại chả thủ sẵn vài cái quốc tịch trong túi rồi, có biến là nó té luôn, để lại các anh đại gia dân kêu gào thảm thiết đợi ngày nó trả lại tiền cho thôi
 

newdayvn

Member
pnh-llq said:
Phá sản thì còn 75tr
Nên chia ra , đừng ham ls cao
Chia là gửi chỗ khác nha, nó đền theo người chứ ko phải theo sổ
dunglambay said:
75tr là sao bác, tiền gửi thì ko lo bị mất vì có nhà nước bảo kê, nhưng mình gửi cũng dc 3-4 tháng theo như thời hạn 13 tháng, giờ mà rút ra thì ko có lãi đồng nào, mà theo như bài báo thì nó chỉ báo lỗ thôi chứ chưa có ý định bán cơ sở hạ tầng cho bank khác, nếu mà bán cho bên bank khác thì số tiền lãi suất đấy vẫn duy trì như trước đó, hay nó trả lại toàn bộ tiền đã gửi mà ko có lãi ?

Gửi từ Xiaomi Redmi K20 Pro bằng maifen
Bậy nha thím, luật mới thì nh có thể phá sản (nghĩa là nhà nước ko lo kiểu mua lại nữa). Trong trường hợp này, bảo hiểm tiền gửi vn sẽ đền tối đa 75tr/người
 

suthay

Member
SCB chứ không phải sài gòn thương tín. sacom nó sập thì còn nghi ngờ, vì ngoại hối toàn gửi qua sacom. Chứ SCB mà sập thì có gì mà lạ

taiven said:
Bạn không biết SCB nó khủng khiếp thế nào đâu. Khỏi tung mấy tin này, ln của ó chẳng nói lên gì hết
 
okaybn said:
Cũng đang gửi gần tỷ trong này, nghe ghê v~, mà chưa ddue 6 tháng để rút non chứ. Kinh quá. Bên nào mua lại sẽ phải mua cả khoản nợ này là điều đương nhiên. Chỉ sợ tuyên bố phá sản thôi. Nhưng dù sao, sổ tiết kiệm, chứng chỉ tiền gửi là đối tượng được chi trả trc tiên.
Giờ đi rút hết tiền ra gửi bên khác còn kiệp ko bác, chứ luật mới đền 75tr thì bó tay. Trong maifen cũng có nhiều bác gửi SCB lắm, chắc mai e ra rút hết tiền chuyển qua ACB hay techcombank quá

Gửi từ Xiaomi Redmi K20 Pro bằng maifen
 
Top