Thuyết âm mưu về vụ cháy rừng Amazon

Lai La Em Day

New member
Xoay quanh vụ cháy rừng amazon, gần đây rất nhiều bài viết kêu gọi bảo vệ môi trường xuất hiện , phải chăng việc đốt amazon là chủ ý của một thế lực nào đó, tuy mất ít rừng nhưng ý thức của mọi người đã tăng lên đáng kể

First blood 🤪
 
  • Like
Reactions: Yan

xhuy

New member
Xoay quanh vụ cháy rừng amazon, gần đây rất nhiều bài viết kêu gọi bảo vệ môi trường xuất hiện , phải chăng việc đốt amazon là chủ ý của một thế lực nào đó, tuy mất ít rừng nhưng ý thức của mọi người đã tăng lên đáng kể

First blood 🤪

Cháy khắp nước Úc cũng do âm mưu nào đó sao?


The crisis has focused attention on climate change — which scientists say is creating a longer and more intense bushfire season — and sparked street protests

Bản Đồ Cháy Rừng Úc.png
 
Top